Uwaga

 Zmiana planu lekcji dla kl. VI i I gim od 3.10.2016 

 Zaproszenie 

Zespół Pieśni i Tańca „MALI WISŁOCZANIE” serdecznie zaprasza na zajęcia taneczne dzieci z Zespołu Szkół w Nagawczynie.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 11:45 - 12:45 w Zespole Szkół w Nagawczynie (sala gimnastyczna)

Spotkanie organizacyjne rodziców i dzieci odbędzie się w dniu 19.09.2016r. o godz. 11:45 w Zespole Szkół w Nagawczynie. (sala gimnastyczna)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Zaproszenie  

 Dyrektor Niepublicznego Pzredszkola "Akademia Maluszka" w Nagawczynie wraz z grupą nieformalną Uśmiech Dziecka,  zaprasza dzieci w wieku 3 - 7 lat zamieszkałe na terenie Nagawczyny i Gminy Dębica na bezpłatne zajęcia sobotnie.

Tym razem zabierzemy dzieci w świat teatru i sztuki. Zajęcia rozpoczynają się 17 września i będą trwały do końca listopada.
Zajęcia będzie prowadziła pani Grażyna Sandomierska nauczycielka Z.S w Nagawczynie, która przez wiele lat prowadziła grupę teatralną "Wesołe krasnale". Brała również udział w teatralnych konkursach wojewódzkich oraz gminnych osiągając wysokie lokaty.
„Projekt realizowany jest w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - i lokalnych partnerów: gminę Dębica, Pilzno, Żyraków i firmę TIKKURILA POLSKA S.A.”

 

 

 DRODZY RODZICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane będą
w terminie od 1 do 15 września 2016 r. , a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października w siedzibie GOPS w Dębicy przy ul. Stefana Batorego 13 (dziennik podawczy).

Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia małoletniego, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj.  sierpnia 2016 r. (dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł). WNIOSEK I OŚWIADCZENIE DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY W ZAKŁADCE STYPENDIA

Stypendia szkolne przyznawane są uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dębica znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.  

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty edukacyjne.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica (dziennik podawczy), tel. 14 680 33 40 w godzinach od 800 do 1500.

 

Najlepsi uczniowie w roku szk. 2015/16

 Szkoła Podstawowa

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Weronika Tymczyna - 5,45

Marcelina Gomułka - 5,73

Justyna Puzon - 5,73

Klaudia Skóra - 4,91

Anna Bieszczad - 5,64

Kacper Gwóźdź - 5,64

Milena Bała - 4,82

Zuzanna Czaja - 5,55

Marcelina Kubisztal - 5,45

Martyna Kędzior - 4,82

Jakub Wodzień - 5,36

Jakub Korzeniowski - 5,18

Zuzanna Kędzior - 4,82

Kacper Wołowiec - 5,18

Konrad Mazur - 5,18

Nela Sasak - 4,82

 

Gabriela Nawała 5,18

 

 

Mateusz Więcek - 5,18

 

 

Alicja Florkiewicz - 5,18

 

 

Kornelia Paterka - 5,00

 

 

Wioletta Borek - 4,82

 

Gimnazjum

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Małgorzata Czaja - 5,53

Maksymilian Kowalczyk - 5,07

Izabela Czaja - 5,67

Julia Cebulska - 5,27

Karol Mazur - 5,00

Nadia Bała - 5,00

Karolina Szczudło - 5,07

Jakub Wielgus - 4,93

Katarzyna Mazur - 4,93

Kinga Strzałka - 5,00

Krzysztof Polek - 4,87

Julia Bandzyra - 4,80

Maria Wielgus - 5,00

Krzysztof Puzon - 4,87

 

Michał Król - 4,93

Magdalena Kłos - 4,80

 

Gabriela Korzeniowska - 4,87

 

 

Aleksandra Sotel - 4,80

 

 

Wiktoria Szczygieł - 4,80

 

 

 

Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali:

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Weronika Tymczyna 

Małgorzata Czaja

Marcelina Gomułka 

Julia Cebulska

Anna Bieszczad 

Izabela Czaja

Justyna Puzon   
Kacper Gwóźdź

 

Marcelina Kubisztal 

 

 

 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

 

Sprawdzian - część pierwsza

języki obce

 

język polski

matematyka

razem

język angielski

 

pkt

%

pkt

%

pkt

%

pkt

%

Szkoła

14,5

72,3%

13,8

68,9%

28,2

71%

29,4

73,5%

Gmina

14,4

72,1%

11,3

56,7%

25,8

65%

28,4

71,0%

Powiat

14,7

73,5%

11,5

57,7%

26,2

66%

28,2

70,5%

Województwo

14,3

71,5%

11,1

55,3%

25,4

64%

28,3

70,8%

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

 

część humanistyczna

część mat-przyrodnicza

język angielski

język niemiecki

 

pkt

%

pkt

%

pkt

%

pkt

%

Szkoła

39,1

61,1%

29,6

52,9%

49,0

61,3%

25,2

63,0%

Gmina

39,5

61,7%

28,9

51,6%

40,4

50,5%

22,4

56,0%

Powiat

39,9

62,3%

28,9

51,6%

42,0

52,5%

22,8

57,0%

Województwo

40,9

63,9%

28,8

51,4%

41,6

52,0%

22,8

57,0%

 

 

OGŁOSZENIE!!!

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub niezwrócenia podręczników do klasy  IV Szkoły Podstawowej oraz I Gimnazjum zakupionych ze środków dotacji celowej rodzic zobowiązany jest do odkupienia podręcznika i dostarczenie go do szkoły do końca czerwca. Zakupu można dokonać na stronie wydawnictwa Nowa Era lub GWO (w zależności od podręcznika) według standardowych cen księgarskich.

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I lub II Szkoły Podstawowej rodzic ucznia dokonuje wpłaty na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do  klasy ….., część …” (podając numer części).

4,21 zł – to koszt każdej części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej.

4,34 zł - to koszt każdej części podręcznika do klasy I szkoły podstawowej

Potwierdzenie dokonania wpłaty na wskazane konto należy przynieść do sekretariatu szkoły.

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice 

Zapraszamy do obejrzenia reportażu nakręconego przez DebicaTV podczas Dnia Patrona Szkoły

Reportaż 

 

Dziękujemy z całego serca!
  

Uczniowie Zespołu Szkół w Nagawczynie składają serdeczne podziękowania

na ręce właścicieli Centrum Mody Ślubnej Impresja przy ul. Sobieskiego 10 w Rzeszowie

za nieodpłatne wypożyczenie wspaniałych sukien ślubnych,

które zostały zaprezentowane w spektaklu na uroczystości zorganizowanej na cześć Patrona naszej Szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Szanowni Państwo!

To dzięki Państwa  życzliwości oraz wielkiemu zaangażowaniu udało nam się sfinalizować projekt, który realizowaliśmy przez cały rok szkolny.

Dzięki Państwa filantropii nasz projekt zyskał wspaniałą oprawę a my doznaliśmy wiele radości i wzruszeń.

Realizujemy nasze pasje. To była fantastyczna przygoda.

Dziękujemy.