Z życia klasy II gimnazjum

 Klasa II gim liczy 19 uczniów, 9 dziewcząt i 10 chłopców. Jest to klasa bardzo kreatywna o zróżnicowanych poglądach na świat. Są tu osoby spokojne i ciche a także wyjątkowo żywiołowe. W klasie jest wielu wolontariuszy pomagających m.in. w schronisku ,,Azorkowo” . Zespół osiąga wiele wyróżnień m.in. w sporcie, matematyce, plastyce oraz historii. Wychowawczynią klasy jest mgr Magdalena Lis