Z życia klasy III gimnazjum

Klasa III gimnazjum liczy 26 osób: 13 dziewczynek i 13 chłopców. Wychowawczynią jest pani mgr Alicja Mazur.

Jest to zespół klasowy bardzo zróżnicowany, są tu  uczniowie skromni i bardzo spokojni, jak i ruchliwi i żywiołowi, co jednak sprawia, że wspaniale się uzupełniają.

Chłopcy to prawdziwi sportowcy, biorą udział w rozgrywkach i zawodach. Dziewczynki także odnoszą sukcesy sportowe, przede wszystkim w siatkówce, ale  przejawiają  także zdolności plastyczne. Chętnie biorą udział w zajęciach kółka plastycznego „Kreatywne hobby”. 

Biorą aktywny udział  w akcjach charytatywnych: dla Dziecięcego Hospicjum w Rzeszowie, w Polach Nadziei. Wspólnie z nauczycielami przygotowują uroczystości szkolne –jedną z ostatnich była akademia z okazji Dnia Niepodległości.

Są pełni pozytywnej energii  i  z optymizmem spoglądają  w przyszłość…