Z życia klasy IV

Klasa IV liczy 23 uczniów – 11 dziewczynek i 12 chłopców. Wychowawcą klasy jest mgr Renata Jarząb. Uczniowie  propagują zdrowy tryb życia poprzez odpowiednie odżywianie (pogadanki i dyskusje na lekcjach) oraz wycieczki  i wyjazdy na zieloną szkołę. Pobyt w Piwnicznej bardzo zbliżył  i zintegrował dzieci. W rodzinnej atmosferze uczniowie uczyli się samodzielności oraz wzajemnej wyrozumiałości, niesienia pomocy koleżankom i kolegom w potrzebie. Opiekunowie grupy mieli możliwość dokładniej poznać  wychowanków, poznać ich wrażliwość oraz potrzeby. Z pewnością wpłynie to korzystnie na dalszą  ich edukację oraz relację  nauczyciel – uczeń. Są otwarci na potrzeby innych, biorą udział w akcjach charytatywnych, konkursach plastycznych i przedmiotowych.