Klasa VI liczy 23 uczniów - 13 dziewcząt i 10 chłopców. Wychowawcą klasy jest mgr Irena Wośko. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły. Rozwijają i doskonalą umiejętności współpracy w zespole klasowym, uczą się tolerancji i asertywności oraz respektują zasady bezpieczeństwa. Propagują zdrowy i aktywny styl życia uczestnicząc w akcjach „Sprzątanie Świata”, wycieczkach i wyjazdach na zieloną szkołę, w tym roku szkolnym do Rymanowa Zdroju. Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania uczestnicząc w konkursach oraz w kołach przedmiotowych.