Dyrektor:
mgr Małgorzata Godek
 na stanowisku dyrektora od 1 września 2013