Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uchwałą Rady Gminy
numer 1/4/2001
z dnia 09.II.2001 - nadano PSP w Nagawczynie
imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości nadania imienia odbyły się w szkole 12 czerwca 2002 roku.

 

Ważniejsze daty z życia Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego:


03.08.1901 - urodził się w Zuzeli
31.10.1910 - śmierć Matki
03.08.1924 - święcenia kapłańskie w katedrze włocławskiej
1929 - obrona pracy doktorskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
1932 -1939 - wykład w Seminarium Duchowym we Włocławku i redagowanie "Ateneum Kapłańskie"
10.1939 - 02.1945 - ukrywał się na Lubelszczyżnie i w Laskach; duszpasterstwo ociemniałych; działalność konspiracyjna; kapelan AK w czasie powstania warszawskiego
12.05.1946 - sakra biskupia z rąk kardynała Augusta Hlonda
05.1946 - 11.1948 - ordynariusz diecezji lubelskiej
12.11.1948 - z mianowania Papieża Piusa XII arcybiskup gnieźnieński i warszawski, Prymas Polski
12.01.1953 - wyniesiony do godnoci kardynała
08.05.1953 - skierował memoriał do władz państwowych w obronie Kościoła w Polsce. Non possumus...Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nie wolno
25.09.1953 - 27.10.1956 - aresztowany i więziony przez władze komunistyczne w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy
26.08.1956 - Jasnogórskie śluby Narodu
28.10.1956 - uwolnienie i powrót do Warszawy
(03-05) 05. 1957 - zainaugurował Wielką Nowennę przygotowującą Naród Polski do obchodów Milenium Chrześcijaństwa
1962 - 1965 - udział w pracach II Soboru Watykańskiego
18.01.1965 - orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich
1966 - uroczystości milenijne
03.05.1966 - akt Oddania Polski w niewolę Matce Bożej
16.10. 1978 - udział w konklawe, które wybrało Polaka Karola Wojtyłę na Papieża
1980 - 1981 - wspierał wielkie przemiany społeczne i ruch "Solidarność"
28.05.1981 - po wielkich cierpieniach i walce z chorobą zmarł w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Kardynał Stefan Wyszyński był wielkim przyjacielem Papieża Jana Pawła II

 

W holu głównym naszej szkoły znajduje się KĄCIK PATRONA

Hymnem szkolnym jest wiersz Adama Ansyka pod tytułem: "Nadzieja".


Miejcie nadzieję!...... Nie tę lichą, marną
co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

Miejcie  odwagę!........ Nie tę jednodniową,
co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
lecz tę co wiecznie z podniesioną głową
nie da się zepchnąć ze swego stanowiska.

Miejcie odwagę!..... Nie tę tchnącą szałem,
która na oślep leci bez oręża, lecz tę,
co sama niezdobytym wałem
przeciwne losy stałością zwycięża.

Przestańmy własną pieścić się boleścią
przestańmy ciągłym lamentem się poić,
kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,
mężom przystoi w milczeniu się zbroić.

Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje
i przechowywać ideałów czystość,
do nas należy dać im moc i zbroje,
by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.

 słowa: Adam Asnyk, muzyka: Zbigniew Preisner