Trochę historii 

Szkolne Koło Promujące Zdrowie zostało założone w 2000 roku. Powstało ono z inicjatywy uczniów oraz opiekuna Ireny Mazur przy dużym wsparciu ówczesnej dyrekcji szkoły: Barbary Szczerbińskiej i Sławomira Gwoździa. W ramach Koła realizowany jest program pt.: "Zdrowiej i świadomiej żyć". Oto hasła przewodnie realizowanego programu:

"Żyj z przyrodą w zgodzie"
"Odżywiajmy się zdrowo"
"Dbajmy o swoje bezpieczeństwo"
"Ruch to zdrowie"
"Śmiech to zdrowie"
"Czystość to zdrowie"

Nie zaniedbując żadnego z wyżej wymienionych drogowskazów w kolejnych latach skupiono się na jednym z nich.

I tak w latach 2000/2001, 2003/2004 położono nacisk na ochronę środowiska doceniając znaczenie czystego powietrza, gleby i wody dla zdrowia człowieka. Członkowie koła m.in.:

* odwiedzili gospodarstwo ekologiczne i oczyszczalnię ścieków,
* redagowali gazetki ścienne zachęcające do ochrony przyrody,
* złożyli w roku 2000 i 2004 ślubowanie ekologiczne, 
* brali udział w konkursach ekologicznych,
* reprezentowali dwukrotnie szkołę podczas Gminnego Festynu Ekologicznego prezentując przygotowane inscenizacje i prace plastyczne,
* brali udział w akcjach "Sprzątanie świata",
* wykonywali użyteczne rzeczy, ozdoby, zabawki i inne drobiazgi z odpadów w myśl hasła "Brzydkie może być piękne",
* prezentowali społeczności uczniowskiej inscenizacje o tematyce ekologicznej pt.: "Pamiętajcie o przyrodzie", "Chronimy las", "Czysta woda źródłem życia", "Zielony Kapturek", 
* propagowały "Kodeks Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu".

W latach 2001/2002 i 2002/2003 propagowano ideę zdrowego odżywiania. W trosce o wysoki poziom witamin wapnia, białka w organizmach koleżanek i kolegów dzieci z Koła:

* prowadziły "Owocowy sklepik",
* zorganizowały "owocową zabawę" i "mleczną zabawę" z owocowymi i mlecznymi konkursami i owocowymi i mlecznymi nagrodami, z wyborem owocowego króla i owocowej królowej balu oraz mlecznego króla i mlecznej królowej,
* wykonywały plakaty promujące np. picie mleka, zjadanie warzyw i owoców,
* przygotowały teatrzyk "Higieniczna baśń o królewnie Śnieżce i krasnoludkach", "Witaminki na scenie", "Poradnia leśna doktora dzięcioła Kleszcza", 
* uczestniczyły w szkoleniu "Zdrowo żyć" prowadzonego przez instruktora WODR - Krystynę Panyło,
* prowadziły biblioteczkę pt.: "Biblioteka zdrowego człowieka", w której wypożyczano m.in. czasopismo "Zdrowa żywność. Zdrowy styl życia",
* przygotowały projekt pt.: "Obraz ziarnem malowany" i zaprezentowały go na przeglądzie klubów 4H w Boguchwale zachęcając oglądających do spożywania ciemnego pieczywa, 
*opiekunka koła uczestniczyła w Targach Zdrowego Życia w Tarnowie przywożąc stamtąd materiały szkoleniowe do wykorzystania na zajęciach koła.

W ramach hasła "Dbajmy o swoje bezpieczeństwo" dzieci m.in.:

* uczestniczyły w szkoleniu pt.: "Bezpieczeństwo dzieci podczas prac w gospodarstwie rolnym" prowadzonym przez instruktora KRUS w Dębicy Dariusza Bieniasz. Słuchały relacji o wypadkach z udziałem dzieci, oglądały film będący przestrogą, otrzymały broszury dotyczące problemu; 
* wzięły udział w cyklu zajęć poświęconych bezpieczeństwu w codziennym życiu prowadzonym przez policjanta Wenancjusza Matyska,
* wzięły udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Dębicy Pt.: "Szkoła, ulica. Moje bezpieczeństwo" (Klaudia Pacocha zajęła III miejsce).

Ponadto aktywnie uczestniczyły w realizacji programu pt.: "Program poprawy bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Nagawczynie". Wspólnie z rówieśnikami z kl. I - III wykonały "Wiosenne drzewo życzeń", malowały plakaty pt.: "Stop agresji" i redagowały "klasowy kodeks przeciwko agresji" oraz uczestniczyły w tworzeniu "Szkolnego Kodeksu - normy i zasady zachowania".

Nie zapominając o znaczeniu ruchu i śmiechu dla zdrowia człowieka dzieci z Koła wzięły udział w wielu bliższych i dalszych wycieczkach, zawodach sportowych, teatralnych, zabawach andrzejkowych, karnawałowych, w konkursach piosenki turystycznej. Ponadto redagują gazetkę pt. "Humor - uśmiechnij się".

Wyżej wymienione działania w ramach Szkolnego Koła Promującego Zdrowie w latach 2000 - 2005 w pewnym stopniu przyczyniły się do uzyskania przez Zespół Szkół w Nagawczynie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie (25 listopada 2005), z którego dzieci są bardzo dumne i zobowiązane do dalszych działań na rzecz własnego zdrowia i zdrowia całej społeczności uczniowskiej.

W drugim półroczu 2005/2006 roku i w roku szkolnym 2006/2007 Szkolne Koło Promujące Zdrowie aktywnie włączyło się w realizację programu pt.: "Wiem, co jem".